Het museum is gevestigd in het voormalig Gemeentehuis van Vollezele en is een algemeen erkende waarde geworden als cultureel erfgoed. Het trekt jaarlijks vele honderden bezoekers van heinde en ver.

De stichter en promotor van dit alles was Philippe van Dixhoorn, afstammeling van een der stoeterijen. Zijn droom wordt verder gedragen door familieleden, vrienden en gedreven vrijwilligers.

In 2012 kwam er een totale restyling waardoor het museum boeiender werd voor een veel ruimer publiek.

In 2018 werd de filmzaal van het museum uitgebreid zodat grotere groepen bezoekers konden ontvangen worden. Tevens werd voorzien in modern en aangepast sanitair en werd ook de verwarmingsinstallatie vernieuwd.

In 2024 werden QR-codes (audio) aangebracht in de verschillende zalen zodat individuele bezoekers in vier talen naar keuze (NL-F-D-E) op eigen tempo begeleid kunnen worden. 

Aansluitend op een bezoek kan men de nieuwe Brillantwandeling maken, ondersteund via POI of Point of Interest (GPS-signalen) over een afstand van 3,5 km. Deze wandeling loopt langsheen locaties die nauw verbonden zijn met de gloriedagen uit de geschiedenis van het Belgisch Trekpaard en tegelijk kan je mooie trekpaarden zien grazen in de weiden.

Het museum herbergt tevens het archief van de Koninklijke Maatschappij van het Belgische Trekpaard.

Waar vind je ons?

Het Oudstrijdersplein van Vollezele (postcode 1570; deelgemeente van het Vlaams-Brabantse Galmaarden) grenst aan de steenweg van Ninove naar Edingen (N255). Het museum is gevestigd in het voormalige gemeentehuis, recht tegenover het standbeeld van de hengst Brillant.

Het Brabants trekpaard is officieel erkend als Vlaams immaterieel erfgoed

Het Brabants trekpaard is in 2018 officieel erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. “Deze stoere dieren imponeren en blijven mensen op de been brengen”, zegt minister van Cultuur Sven Gatz.

Nieuwe aanwinst in het museum

We verkregen een getuig om trekpaarden af te laten dalen in mijnschachten. Indrukwekkend en zeker de moeite om te komen bekijken.

Nieuw bestuur

De vzw Museum van het Belgisch Trekpaard in Vollezele stelde met Werner Godfroid een nieuwe voorzitter aan. Hij volgt Hilde van Dixhoorn op, die het museum zestien jaar lang leidde. Zij blijft wel actief in het bestuur en kreeg de titel van erevoorzitter.
 

We zoeken vrijwilligers!!

Het voorbije jaar steeg ons bezoekersaantal in het museum met ruim 10%. We zijn op zoek naar vrijwillige medewerkers om op zondag onze balie open te houden. Dit werkjaar mikken we ook sterk op basisscholen. En daarom zijn we op zoek naar studenten lerarenopleiding, kandidaat leraren geschiedenis enz... die graag op vrijwillige basis willen gidsen voor leerlingen uit tweede en derde graad. Wij zorgen voor een basisopleiding en het nodige materiaal. Onze contactgegevens vind je in de info op deze pagina.
 

In de buurt...

Breng een bezoek aan de Heetveldemolen. Meer info op www.heetveldemolen.be